Hoërskool Wilgerivier Frankfort

Kwaliteit opvoeding op ‘n gedissiplineerde wyse in Afrikaans
Meer oor ons

Welkom by wilgies

Hoërskool Wilgerivier is geleë aan die oewers van die Wilgerivier in Frankfort in die Noord-Oos Vrystaat. Die skool het ‘n Christelike karakter waar kwaliteit opvoeding op ‘n gedissiplineerde wyse in Afrikaans aangebied word. Hoërskool Wilgerivier is ’n gekombineerde skool waar onderrig aangebied word aan graad 1 tot 12.

Om hierdie doel te bereik, moet die leerlinge hulle onderwerp aan streng dissipline en bereid wees om te alle tye ‘n positiewe beeld na buite uit te dra.

Die ouers steun die personeel hierin, terwyl die personeel hul taak op ‘n professionele wyse volvoer en ook belangstelling toon in alle skoolaktiwiteite.

Meer inligting

vorms & inskrywings

Aansoek & Toelating

Skoolgeld 2024

Vakkeuse Vorms

Koshuis Inskrywingsvorm

Uit die pen van

ons hoof

Wilgiewenners word gekweek in Hoërskool Wilgerivier! Hier kweek ons wenners vir die lewe deur goeie Christelike lewenswaardes in ons kinders se harte vas te lê! Ons is ‘n Afrikaanse, waardegedrewe skool, waar elke kind raakgesien en ontwikkel word om die beste mens te word wat hy/sy kan wees. Hierdie waardes word gebasseer op die vrug van die Gees soos beskryf deur Paulus in Gal 5:22. 

Ons is ‘n plattelandse landbougemeenskap wat nog omgee vir mekaar en ons boerekinders word van graad een tot in graad twaalf onderrig in hul moedertaal, deur ‘n bekwame en ervare personeel.

Wilgerivier

Skoolkalendar

Akademie

Matriekuitslae

50 %
Slaagsyfer (43 Leerlinge)
50 %
Vrystelling - Baccalareus
20
A - Simbole
20
B - Simbole
0
Leerders in die Top 50 in Vrystaat
0
Leerders met 7 Onderskeidings
0
Leerders met 4 Onderskeidings