#Wilgieland

Vakkeuses

GRONDSLAG FASE
GRAAD 1-3

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
 • Sotho Tweede Addisonele Taal   GR 1 – 3 

INTERMEDIÊRE FASE
GRAAD 4 - 6

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisonele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
 • Natuurwetenskap en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskap

SENIOR FASE
GRAAD 7 - 9

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisonele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie (GR 7)
 • Skeppende Kunste
 • Sosiale Wetenskap
 • Ekonomiese- & Bestuurswetenskap
 • Landboustudie (GR8 & 9)

VOO-FASE
GRAAD 10 - 12

 • Arikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde OF
  Wiskunde Geletterdheid
 • Rekeningkunde OF
  Landboubestuur OF
  Geografie OF Verbruikerstudie
 • Lewenswetenskappe OF
  Landbouwetenskap OF Landboutegnologie OF Ingeneursgrafika & -Ontwerp
 • Fisiese Wetenskappe OF
  Rekenaartoepassingstegnologie OF Toerisme